Om Sykkylven Energi

Sykkylven Energi vart etablert i samband med bygginga av kraftstasjonen på Riksheim. Straumlevering frå Riksheim tok til 22. januar 1918.

Produksjon av straum

I dag produserer vi i underkant av halvparten av det totale straumforbruket i kommunen gjennom dei tre kraftstasjonane våre: Riksheim, Riksheimdal og Ramstaddal.

Samfunnsengasjement

Sykkylven Energi ønskjer å vere ein synleg støttespelar, spesielt for lag og organisasjonar som jobbar for born og unge. Dette er i tråd med vår visjon: "Gi liv til eit samfunn i utvikling!"

Organisasjon

Ei oversikt over korleis Sykkylven Energi er organisert.

Historia

Sykkylven Energi vart etablert i 1918 i samband med bygginga av kraftstasjonen på Riksheim.

Årsmeldingar

Her finn du Årsmeldingane