Kokevarsel oppheva

Oppdatering onsdag 10.3.21: Vassprøvene tekne på måndag var fine og kokevarselet kan opphevast!

Oppdatert måndag 8.3.21: Vi tok vassprøver fredag for å kontrollere om det framleis var bakteriar i drikkevatnet. Det kom svar no og prøvene var fine. Det vert tatt nye prøver i dag og vi ventar svar på dei onsdag. Om også desse prøvene er fine så kan kokevarselet opphevast.

Det må vere 2 etterfølgjande prøver utan påviste bakteriar før kokevarselet kan opphevast.

Det vert tatt nye vassprøver fredag 5.3. og måndag 8.3. Dersom desse prøvene er fine så kan kokevarselet truleg opphevast onsdag 10.3.2021.

Sjå også Folkehelseinstituttet si tilråding om koking av vatn.  

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Intestinale enterokokker: Enterokokkene er en annen type tarmbakterier, som overlever lenger i vann enn koliforme bakterier. Hvis man påviser intestinale enterokokker i vannet, men ikke E.coli, er det et varsel om at virus fortsatt kan være til stede i vannet, siden virus fra avføring vanligvis overlever lenger i vann enn koliforme bakterier.