Kokevarsel 6. juli 2023 - oppheva kokevarsel 12. juli 2023

Det er no tatt to vassprøver som er godkjent. Kokevarselet vert dermed oppheva onsdag 12. juli 2023.


Det er påvist bakteriar i drikkevatnet og abonnentar på strekninga Svindset - Ramstad kai og på Ramstad samt ved BUAS er varsla om å koke vatn til drikke, matlaging og tannpuss inntil vidare. Det må vere 2 etterfølgjande prøver utan påviste bakteriar før kokevarselet kan opphevast. Vi vil ta nye vassprøver fredag 7. juli og måndag 10. juli. Dersom desse prøvene er fine så kan kokevarselet opphevast onsdag 12. juli.

Sjå også Folkehelseinstituttet si tilråding om koking av vatn. https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/