Endring eigedomsgebyr 2024

Gebyrsatsane (vatn, avløp, renovasjon og feiing) for 2024 vart vedteke i kommunestyret i desember i fjor. Frå 2023 vert gebyra kravd inn over 4 terminar årleg, i staden for 2 terminar som tidlegare.

  • Første termin forfell til betaling i slutten av februar.
  • Andre termin forfell til betaling i slutten av mai.
  • Tredje termin forfell til betaling i slutten av august.
  • Fjerde termin forfell til betaling i slutten av november.

Årets gebyrsatsar finn du her.