Endring eigedomsgebyr 2023

Satsane for eigedomsgebyr (vatn, avløp, renovasjon og feiing) for 2023 vart vedteke i kommunestyret 12. desember 2022. Samstundes vart det vedteke at gebyra no vert kravd inn over 4 terminar per år, i staden for 2 terminar som tidlegare.

  • Første termin forfell til betaling i slutten av februar.
  • Andre termin forfell til betaling i slutten av mai.
  • Tredje termin forfell til betaling i slutten av august.
  • Fjerde termin forfell til betaling i slutten av november.

Gebyrsatsane finn ein her på nettsida.