@ form Sykkylven-Logo

Gebyrsatsar for 2019

Gebyrsatsane for 2019 vart vedteke i kommunestyret 17. desember 2018.

Gebyrsatsar 2019
GebyrtypeGebyr utan mvaGebyr med mva
Vatn abonnementsgebyr17982247,50
Vatn forbruksgebyr per m³8,3910,49
Vatn forbruksgebyr per m²10,9013,63
Tilknytingsgebyr vatn900011250
Avløp abonnementsgebyr26143267,50
Avløp forbruksgebyr per m³7,419,26
Avløp forbruksgebyr per m²9,6312,04
Tilknytingsgebyr avløp800010000
Slam 0-4 m³ bustad tømming kvart 2. år9851231,25
Slam 4,1-9,5 m³ bustad tømming kvart 2. år14851856,25
Slam 9,6-16,5 m³ bustad tømming kvart 2. år28303537,50
Slam 0-4 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år557,50696,88
Slam 4,1-9,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år807,501009,38
Slam 9,6-16,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år14801850
Slam 0-4 m³ årleg tømming18402300
Slam 4,1-9,5 m³ årleg tømming28403550
Slam 9,6-16,5 m³ årleg tømming55306912,50
Minirenseanlegg årleg tømming18402300
Stor tank > 16,5 m3, per m³467583,75
Tett tank 0-6 m³ årleg eller fast tømming26303287,50
Tett tank 6,1-16,5 m³ årleg eller fast tømming50306287,50
Tett tank > 16,5 m³ årleg eller fast tømming, per m³497621,25
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall26083260
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall redusert23092886,25
Samarbeidsabonnement22482810
Kompostabonnement21552693,75
Renovasjonsgebyr 240 l restavfall45095636,25
Renovasjonsgebyr 360 l restavfall67968495
Renovasjonsgebyr 660 l restavfall1228815360
Fellesløysing26083260
Hytte- og fritidsabonnement11191398,75
Ekstra renovasjonssekk5062,50
Feiing bustad310387,50
Feiing næring585731,25