@ form Sykkylven-Logo

Gebyrsatsar for 2017

Gebyrsatsane for 2017 vart vedteke i kommunestyret 12. desember 2016. Satsane for avløp var auka 3 %, medan det for vatn ikkje vart endringar frå i fjor. Renovasjonsgebyra for hushaldningar vart redusert mellom 8 % og 10 %. Hytte- og fritidsabonnementet vart redusert med 21 % frå 2016.

Gebyrsatsar 2017
GebyrtypeGebyr utan mvaGebyr med mva
Vatn abonnementsgebyr18352293,71
Vatn forbruksgebyr per m³8,5610,70
Vatn forbruksgebyr per m²11,1313,91
Tilknytingsgebyr vatn900011250
Avløp abonnementsgebyr23682959,92
Avløp forbruksgebyr per m³6,718,39
Avløp forbruksgebyr per m²8,7210,90
Tilknytingsgebyr avløp800010000
Slam 0-4 m³ bustad tømming kvart 2. år9851231,25
Slam 4,1-9,5 m³ bustad tømming kvart 2. år14851856,25
Slam 9,6-16,5 m³ bustad tømming kvart 2. år28303537,50
Slam 0-4 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år557,50696,88
Slam 4,1-9,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år807,501009,38
Slam 9,6-16,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år14801850
Slam 0-4 m³ årleg tømming18402300
Slam 4,1-9,5 m³ årleg tømming28403550
Slam 9,6-16,5 m³ årleg tømming55306912,50
Minirenseanlegg årleg tømming18402300
Stor tank > 16,5 m3, per m³460575
Tett tank 0-6 m³ årleg eller fast tømming26303287,50
Tett tank 6,1-16,5 m³ årleg eller fast tømming50306287,50
Tett tank > 16,5 m³ årleg eller fast tømming, per m³490612,50
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall25613201,46
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall redusert20942617,89
Samarbeidsabonnement20832603,72
Kompostabonnement20132516,69
Renovasjonsgebyr 240 l restavfall49946243,04
Renovasjonsgebyr 360 l restavfall74289284,62
Renovasjonsgebyr 660 l restavfall1485518568,29
Hytte- og fritidsabonnement11201400
Ekstra renovasjonssekk5062,50
Feiing bustad290362,50
Feiing næring555693,75