@ form Sykkylven-Logo

Sykkylven Energi Fondet

Hundeidvik Fotballfestival
Hundeidvik Fotballfestival

Sykkylven Energi Fondet vart etablert i 2010. Det kan søkjast om støtte frå fondet ein gong kvart år, i perioden frå 1. april til 1. mai. Søknadsskjema ligg tilgjengeleg på nettsida i denne perioden.

I perioden 1. april til 1. mai kan ein søke om støtte frå Sykkylven Energi Fondet. Det er satt følgjande kriteria for tildeling;  born og unge vert prioritert, tal på medlemmer og grad av eigeninnsats. Fondet kan i spesielle høve gjere unntak for desse kriteria.

Støtta prosjektet må vere realiserte innan 12 månader frå tildeling, større prosjekt innan 24 månader. 

Fondet ønskjer at dei får støtte viser det gjennom redaksjonell omtale, annonsering, plakatar, merker eller liknande på kle, arena eller utstyr.