@ form Sykkylven-Logo

Nye automatiske straummålarar - Smart straum

Alle straumkundar i Noreg skal få nye, automatiske straummålarar - på fagspråket kalt AMS, innan 1.1.2019. Dette er den største moderniseringa av straumnettet på over 100 år, med fordelar både for kundane, kraftsystemet og klimaet.