@ form Sykkylven-Logo

Næringsrenovasjon

Pris for næringsrenovasjon
Type teneste:Pris eksl mvaPris inkl mva
Næringsrenovasjon - sekk28463 557,50
Næringsrenovasjon 140 l/dunk28463 557,50
Næringsrenovasjon 240 l/dunk55496 936,25
Næringsrenovasjon 360 l/dunk825310 316,25
Næringsrenovasjon 660 l/dunk1650520 631,25
Næringspapir 140 l/dunk11501 437,50
Næringspapir 240 l/dunk13501 687,50
Næringspapir 360 l/dunk16502 062,50
Næringspapir 660 l/dunk22502 812,50
Henteavstand 5-25 m - næring250312,50
Henteavstand 25-40 m - næring750937,50
Ekstrasekk - næring5062,50