Kundesida / målaravlesning

Her på kundesida finn du informasjon om:

* Målaravlesingar
* Oversikt over fakturaer
* Endring av telefonnummer, e-post adresse og liknande
* Prøveavrekning i samband med avlesingsperiodar
* Forklaring av dei forskjellige felta på fakturaen
* Melde deg på varslingstenesten for målaravlesing


Logg inn på kundesida 
her.


Vi har 6 faste målaravlesingar i året, desse er 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november.

Målaravlesing kan du levere til oss når som helst, også utenom dei faste måleravlesingane våre.


Levere målaravlesing på SMS:
Send ein SMS til tlfnr 26166; SYKM[målarnr] [målarstand]


For å melde deg på SMS-tenesta:
Send ein SMS til tlfnr 26166; SYKM START [kundenr] [målarnr]
 
Eksempel: Med kundenr 123456 og målernummer 0501234 blir meldinga sjåande slik ut: ”SYKM START 123456 0501234”


Du kan få påminning om målaravlesing på e-post eller SMS:
Gå inn på kundesida, og velg kundeprofil. Her kan du velgje om du vil ha påminning om måleravlesing på SMS eller e-post. Legg inn mobiltelefonnummer eller e-postadresse og du vil få påminning ved neste avlesing.

For kvar avlesing vi får inn via SMS, kundesida eller den automatiske telefonsvararen (Tlfnr 80082040) gir vi kr 1,- til Frivillighetssentralen.


Fakturavarsling på e-post:
Vi kan også tilby varsling på e-post når det vert laga ny faktura til deg. Då mottek du ein e-post med ei lenke til fakturaen på  kundesida di. Du slepp å motta fakturaen i postkassa og du får e-posten same dag som fakturaen er produsert. Enkelt for deg og enkelt for oss.